Protestantse kerk Callantsoog


De kerk in Callantsoog werd aan het einde van de 16e eeuw gebouwd bij de stichting van het huidige dorp, nadat het oude dorp, gelegen op het eilandje ´t Oghe door de golven van de Allerheiligenvloed in 1570 verzwolgen was. De uit 1491 daterende klok uit de oude kerk werd gered en herplaatst in de nieuwe kerk. Deze bestaat uit een éénbeukig gebouw met aan de noordzijde een dwarsschip en een grotendeels in hout opgetrokken toren. Tegen de oostgevel werd aan het begin van de 20e eeuw een consistoriekamer bijgebouwd. Het metselwerk van het kerkgebouw is wit geschilderd om het tegen zand, zout en water te beschermen.
Voor de Protestantse gemeente hebben wij een meerjarig instandhoudingsplan opgesteld, waarop een subsidie op het jaarlijkse onderhoud van het gebouw is verleend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 

 

 
Eendrachtsweg 67 3012 LG Rotterdam - 010 436 32 50 - info@bureaupolderman.nl