Hervormde kerk, Oude Tonge


De Hervormde kerk in Oude Tonge werd omstreeks het jaar 1500 gebouwd op een eertijds omgracht terrein. De kerk bestond in deze eerste bouwfase nog slechts uit het huidige koor en de naastgelegen consistorie. Het laatgotische tweebeukige schip en de deels ingebouwde toren kwamen in de eerste helft van de zestiende eeuw tot stand. Voor de Hervormde gemeente hebben wij het opstellen van een meerjarig instandhoudingsplan verzorgd, waarmee een subsidie op het jaarlijkse onderhoud van het gebouw is aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  
Eendrachtsweg 67 3012 LG Rotterdam - 010 436 32 50 - info@bureaupolderman.nl