Bouwhistorisch onderzoek gemaal Stadspolders, DordrechtNadat de waterhuishouding bij de aanleg van een nieuwe woonwijk werd aangepast, raakte het gemaal van de Stadspolders aan de Loswalweg in Dordrecht steeds meer in onbruik. Voor de gemeente werd een bouwhistorische verkenning opgesteld, met als doel de cultuurhistorische waarde inzichtelijk te maken met het oog op een eventuele bescherming. Hieruit bleek dat het gemaal in 1883 was gesticht als stoom-centrifugaalpompgemaal naar ontwerp van stadsarchitect J.A. van der Kloes. In 1932 werden de stoommachines verwijderd en vervangen door elektromotoren van de nationaal sterk aan de weg timmerende lokale firma EMF Dordt. Ook werden nieuwe horizontale schroefpompen geplaatst. Rond 1950 werd de machinistenwoning gesloopt en werd in het ketelhuis een nieuw woonhuis gemaakt. De oorspronkelijke kolenloods bleef tot op heden bewaard, hetgeen als uitzonderlijk zeldzaam mag worden beschouwd. De cultuurhistorische waarde zit daarmee in de compleetheid van het complex, de zorgvuldige vormgeving van het gemaalgebouw en de voor de lokale industriële geschiedenis interessante installatie.

 
Eendrachtsweg 67 3012 LG Rotterdam - 010 436 32 50 - info@bureaupolderman.nl