Bouwhistorisch onderzoek Huis te Woude, SlikkerveerHuis te Woude werd in 1371 gebouwd in opdracht van het adellijke geslacht Van Woude, aan de Merwede en de weg tussen Dordrecht en Rotterdam in de Riederwaard. Toen bij stormen in 1373 en 1374 de Riederwaard onderliep en verloren ging, werd de bouw van het kasteel gestaakt. De onvoltooide resten werden tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten in 1418 omvergehaald, om te voorkomen dat de tegenpartij er bezit van zou nemen om het kasteel alsnog af te bouwen. Na de St. Elisabethsvloed in 1421 verdwenen de resten onder een dikke laag slib, totdat ze aan het begin van de 20e eeuw door tuinders werden teruggevonden. In 1968-1970 vond een opgraving van de ruïne plaats, waarna met authentiek materiaal op de oude funderingen een deel van het huis gereconstrueerd werd.


In opdracht van de gemeente Ridderkerk is een bouwhistorische verkenning van de ruïne opgesteld, die de geschiedenis daarvan gedetailleerd in kaart brengt. Tevens is een plan opgesteld voor de noodzakelijke restauratie, waarvan een eerste fase naar verwachting in 2011 van start zal gaan. 
Eendrachtsweg 67 3012 LG Rotterdam - 010 436 32 50 - info@bureaupolderman.nl