Mouterij De Goudsbloem, SchiedamHet gebouw van de voormalige mouterij “De Goudsbloem” aan het Noordvest in Schiedam ligt in de zogenaamde “brandersbuurt” in het noorden van de stad, waarin zich van oudsher een hoge concentratie van bedrijven bevond, die zich direct of indirect bezig hielden met de productie van gedistilleerde dranken, vooral jenever. Deze bedrijfstak kende vooral vanaf de achttiende eeuw tot aan het einde van de negentiende eeuw een grote bloei. In de mouterij werd het zetmeel uit gerst omgezet in vergistbare suikers, die later in het brouw- of distilleerproces worden omgezet in alcohol.
In opdracht van de huidige eigenaar, die het plan heeft opgevat het mouterijgebouw een herbestemming te geven als zorgcomplex, is een bouwhistorische verkenning voor het als rijksmonument beschermde gebouw opgesteld. Daaruit is gebleken dat het gebouw vooral inwendig redelijk gaaf bewaard gebleven is, met de houtconstructies (standvinken met grenenhouten korbelen en eikenhouten sleutelstukken) en de inmiddels zeer zeldzame eest, waarin de gewelde gerst gedroogd werd, als belangrijkste onderdelen. Verder werd duidelijk dat de mouterij omstreeks 1800 werd gebouwd en dat het huidige gebouw een samenvoeging is van een ouder en een jonger, oorspronkelijk min of meer zelfstandig bouwdeel.

 
Eendrachtsweg 67 3012 LG Rotterdam - 010 436 32 50 - info@bureaupolderman.nl