Onderzoek cultuurhistorische waarden voor Rijkswaterstaat

Om de cultuurhistorische kwaliteit van de kunstwerken (sluizen, bruggen, enzovoorts) die Rijkswaterstaat in beheer heeft, in kaart te brengen is medio 2007 een opdracht verstrekt aan civieltechnisch ingenieursbureau Tauw en TAK architecten. Dit zogeheten CIWW -project (Cultuurhistorische Inventarisatie en Waardering van Waterstaatswerken) van Rijkswaterstaat is door ons mede uitgevoerd.

In het kader daarvan zijn zo’n 1700, vóór 1966 gebouwde, kunstwerken van Rijkswaterstaat bezocht. Kenmerken van deze objecten zijn ingevoerd in een database, die gekoppeld is aan een waarderingssystematiek. Dit heeft geleid tot een preselectie van kunstwerken die cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Met deze kennis kan Rijkswaterstaat gerichte maatregelen nemen om het in haar beheer zijnde erfgoed veilig te stellen voor de toekomst.


  
Eendrachtsweg 67 3012 LG Rotterdam - 010 436 32 50 - info@bureaupolderman.nl