Onderzoek naar cultuurhistorische waarde van duikers en sluizen in de provincie ZeelandDe provincie Zeeland heeft een rijke geschiedenis als het gaat om de strijd tegen het water. Deze strijd is onderwerp geweest van vele onderzoeken en publicaties. De aandacht gaat daarbij in de regel uit naar de grote infrastructurele projecten, zoals het aanleggen van polders, bedijkingen en in de laatste eeuw de Deltawerken. Voor de kleine waterbouwkundige kunstwerken die bijdragen aan het waterbeheer, zoals de vele uitwateringssluizen en duikers, is begrijpelijkerwijs veel minder aandacht. Deze objecten liggen vaak uit het zicht waardoor de aanwezigheid ervan soms niet bekend is en er in de regel geen goed beeld is van de cultuurhistorische waarde daarvan. Als gevolg daarvan kunnen oude duikers en sluizen met cultuurhistorische waarde soms zonder besef van de waarde verdwijnen door sloop of verval. Voor het waterschap Scheldestromen was dit de reden om ons in 2013-2014 een inventarisatie te laten verrichten naar de cultuurhistorische waarde en de bouwtechnische staat van alle oude duikers en sluizen in Zeeland. Het doel hiervan was gericht te kunnen inzetten om de meest waardevolle objecten voor de toekomst te kunnen behouden.

In totaal ging het om een groep van circa 350 objecten. De objecten werden door ons bezocht, ingemeten en onderzocht op cultuurhistorische waarde en bouwkundige staat. Tevens werd een raming van de met het herstel gemoeide kosten opgesteld. De resultaten zijn samengevat in een rapportage, op basis waarvan het waterschap in 2015 haar keuze voor toekomstig behoud zal bepalen. Hiermee wordt een bescheiden maar niet onbelangrijk en tastbaar stukje van de Zeeuwse waterstaatsgeschiedenis veiliggesteld.

 
Eendrachtsweg 67 3012 LG Rotterdam - 010 436 32 50 - info@bureaupolderman.nl