Bij de restauratie van een monument stellen wij de cultuurhistorische waarde centraal. Respect voor deze monumentale kwaliteit betekent niet dat we geen ingrepen durven doen.

Juist het aanpassen aan de huidige eisen geeft, mits met zorg gedaan, het monument weer een toekomst. Uitgangspunt bij het restaureren is het zoeken naar de oorzaken voor het verval. Pas daarna kan sprake zijn van herstel. Dit betekent dat we het monument eerst moeten “leren kennen”. Daarom maakt een globale reconstructie van de bouwgeschiedenis van een gebouw altijd onderdeel uit van onze restauratieplannen.
 


 
Eendrachtsweg 67 3012 LG Rotterdam - 010 436 32 50 - info@bureaupolderman.nl