Pastorie H. Jacobuskerk, Schiedam

Het complex van de R.K. kerk H. Jacobus de Meerdere aan de Kerkweg in Schiedam-Kethel is in 1888-1890 gebouwd in een Neoromaanse stijl naar ontwerp van de Amsterdamse architect A.C. Bleijs. Het omvatte destijds naast het basilicale kerkgebouw ook de pastorie, een school en een leraarswoning. Bleijs ontwierp verder ook de tuinaanleg en het hekwerk. Hij deed voor zijn ontwerp inspiratie op bij zuidelijker voorbeelden, zoals de O.L. Vrouwekerk te Maastricht en de Abdijkerk te Rolduc, hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in de toepassing van grote blokken
gele mergelsteen in het interieur.
Voor de HH. Jacobus- en Martinusparochie Schiedam wordt op dit moment gewerkt aan de restauratie van de pastorie. Deze was door achterstallig onderhoud in een slechte staat. Vooral lekkages van het met zink en leien bedekte dak en het roesten van de ijzeren verankeringen hadden veel schade veroorzaakt. Daarnaast ontstond schade als gevolg van funderingsproblemen van de later bijgebouwde serre. Nadat deze schade hersteld is zal ook de restauratie van het interieur, met fraaie monumentale haarden, glas-in-loodpuien, stucplafonds en tegelwerken ter hand genomen worden. De restauratie wordt mede gefinancierd door een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 
Eendrachtsweg 67 3012 LG Rotterdam - 010 436 32 50 - info@bureaupolderman.nl