Voormalige werktuigkundig laboratorium, Delft

Het laboratoriumgebouw van de afdeling Werktuig- en Scheepsbouwkunde van de Technische Hoogeschool Delft werd in 1905-1911 gebouwd naar ontwerp van de rijksbouwkundige van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Jacobus van Lokhorst (1844-1906) en diens opvolger Johannes Antonius Willebrordus Vrijman (1865-1954). Het laboratorium bestond bij de opening van het gebouw uit een grote machinehal, waarin de stoom- en wateropvoerwerktuigen werden opgesteld, en een kleinere hal voor de benzine-, petroleum- en gasmotoren. Ten westen daarvan bevonden zich het ketelhuis, de loods voor de kolenopslag en de schoorsteen.
In de jaren ´50 van de twintigste eeuw vertrok de faculteit Werktuig- en Scheepsbouwkunde naar een nieuwe behuizing in de TU-wijk. Het complex had daarna diverse gebruikers, tot het in 1991 naar ontwerp van architect Jasper van Zwol werd verbouwd tot Techniek Museum. Nadat het vertrek van het museum werd het complex in 2009 verkocht aan dansschool Wesseling, dat door de aanleg van de nieuwe spoortunnel onder Delft gedwongen was naar een nieuw onderkomen uit te zien. Wesseling zal in het gebouw een dansschool met partycentrum en grand-café / restaurant beginnen. Hiertoe is een ontwerp opgesteld door architect Luc Span. Heembouw Rotterdam zal de bouwwerkzaamheden uitvoeren.
Ten behoeve van de herbestemming is er tevens behoefte aan het herstel van de bouwtechnische en monumentale kwaliteit van de gebouwen. Daartoe hebben wij een restauratieplan opgesteld en is een subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangevraagd en verkregen. De werkzaamheden zullen in de tweede helft van 2011 starten.

 
Eendrachtsweg 67 3012 LG Rotterdam - 010 436 32 50 - info@bureaupolderman.nl