Restauratie sluis en gemaal De Piet, WolphaartsdijkOmstreeks 1860 werd bij de indijking van een stuk land tussen het water van De Schenge en het Veerse Meer, even ten westen van Wolphaartsdijk een uitwateringssluis gebouwd. In 1918 werd bij deze sluis het stoomgemaal “De Piet” gesticht. Het gemaal werd in 1928 ontstoomd en van een dieselmotor voorzien. Het bijzondere complex en de inmiddels zeldzame dieselmotor zijn beschermd als Rijksmonument.

Vanwege de achteruitgang van de bouwtechnische kwaliteit heeft de eigenaar, het Waterschap Zeeuwse Eilanden, een deel van het complex in de afgelopen jaren laten restaureren. De restauratie omvatte het herstel van de metsel- en natuursteenwerken van de zuigkelders van het gemaal, de maalkolk en de oostelijke zijde van de sluis.


 
Eendrachtsweg 67 3012 LG Rotterdam - 010 436 32 50 - info@bureaupolderman.nl