ARCHITECTUUR

Fenix II, Rotterdam
De Fenixloodsen zijn restanten van de in 1923 aan de Rijnhaven in Rotterdam gebouwde San Francisco-loods van de Nederlandsch-Amerikaanse Stoomvaart- Maatschappij (NASM), die later Holland-Amerika Lijn werd genoemd. De enorme loods van 360 meter lang en 65 meter breed

was echt ontworpen voor snelle overslag van goederen vanaf de zeeschepen naar andere vervoersmiddelen en vice versa. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de kade van de Rijnhaven door de Duitse bezetters opgeblazen, waardoor de 2 traveeën van de loods die het dichtst bij het water stonden, volledig instortten. Na de oorlog brak er ook een brand uit, waardoor het middelste deel van de loods werd verwoest. Vanuit dat gegeven werd het gebouw begin jaren ’50 van de vorige eeuw heropgebouwd tot twee afzonderlijke loodsen: Fenix I en Fenix II. De gebouwen werden door Handelsveem C. Steinweg in gebruik genomen voor de overslag van goederen. Aan het einde jaren ’80 van de vorige eeuw kwamen de gebouwen leeg te staan.


De gemeente Rotterdam gaf Fenix II rond de eeuwwisseling een tijdelijke invulling met bedrijven en horeca, terwijl Fenix I ondertussen werd herontwikkeld. Voor Fenix II heeft stichting Droom en Daad inmiddels het initiatief genomen voor een passende nieuwe bestemming als “landverhuizersmuseum”. Dit is immers de plaats waar talloze mensen, vooral in de periode kort na de Tweede Wereldoorlog, huis en haard achterlieten voor een nieuw, hopelijk beter bestaan in de “nieuwe wereld”. De begane grond wordt bestemd voor een mi van voorzieningen en bedrijvigheid.

Wij verzorgden voor Fenix II het bouwhistorisch onderzoek, het restauratieplan en het ontwerp voor de transformatie van het bestaande gebouw. Het Chinese MAD architects ontwierp daarnaast een uitzichtplatform dat bovenop de loods wordt opgetrokken. Voor het transformatieplan is de gedachte leidend, dat het gebouw feitelijk het eerste en grootste onderdeel is van de museale expositie die hier wordt nagestreefd. Daarnaast verbeeldt het gebouw het verhaal van de stad Rotterdam: de groei en boei van de havens, de schade die de oorlog heeft toegebracht en de periode van het verplaatsen van de havens en het daarop volgende verval van de oude wijken, dat nu langzaam maar zeker wordt omgebogen. De daarvoor opgestelde transformatievisie vormt een stevig kader voor alle ontwerpbeslissingen, waardoor een coherent beeld wordt bereikt. De bouw is begin 2020 van start gegaan en zal nog meerdere jaren in beslag nemen.

© 2023 Bureau Polderman.