CULTUURHISTORIE

Bouwhistorisch onderzoek Zuiderziekenhuis, Rotterdam
Het Zuiderziekenhuis werd gebouwd in de periode 1929-1939. De eerste plannen, naar ontwerp van gemeentearchitect W.G. Witteveen, gingen nog uit van en zeer groot complex bestaande uit diverse losstaande paviljoens. Door de crisis bleken deze plannen niet haalbaar en werd besloten tot een gewijzigde afbouw, naar ontwerp van Witteveens opvolger A. van der Steur. Deze ontwierp een sterk versoberd voorgebouw, met daaraan vast twee lagere, L-vormige vleugels. Door aan het reeds gebouwde hoofdgebouw eveneens twee lagere L-vormige vleugels te verbinden, smeedde hij het complex toch tot een geheel.

Het Zuiderziekenhuis sloot haar deuren in 2011, toen het nieuwe Maasstadziekenhuis werd geopend. Plannen voor sloop werden ternauwernood voorkomen en thans werken BOEi en Impact Vastgoed aan de herbestemming tot gymnasium, kantoorruimte en woningen. Voor de eigenaars verzorgden wij het bouwhistorisch onderzoek en de transformatievisie, op basis waarvan de verschillende betrokken architecten elk hun ontwerp voor de herbestemming van de gebouwen vormgaven.

De plannen voor de herbestemming zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Het casco van het voorgebouw is gerestaureerd en de verbouwing tot schoolgebouw voor het Zuider Gymnasium zijn in volle gang. De verkoop van de woningen in de L-vormige vleugels is gestart en ook voor de appartementen in het hoofdgebouw zij de plannen in een vergevorderd stadium.

© 2022 Bureau Polderman.