RESTAURATIE

Bijenkorf, Den Haag
Het gebouw van de Haagse Bijenkorf werd in 1924-1926 gebouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect Piet Kramer. Hoewel het ontwerp voor het gebouw in eerste instantie wat kritiek kreeg, waren de reacties na oplevering unaniem lovend. Het ontwerp van het gebouw in de stijl van de Amsterdamse school wist onverwacht goed evenwicht te bewaren tussen een strak, indrukwekkend bouwvolume en verfijnde en speelse details en monumentale kunst van een groot aantal bekende kunstenaars. Het meest in het oog springen de zichtgevels aan de winkelstraten, met golvend metselwerk en puien met glas-in-lood in een messing omkadering.

Omdat er enige vraagtekens waren bij de technische staat van de ramen verzocht de eigenaar van het gebouw ons in 2019 een proefrestauratie te leiden van één gevelsegment. Op basis van de uitkomsten van deze proef is een restauratieplan voor de overige geveldelen opgesteld, dat in de komende jaren in fasen onder onze leiding zal worden uitgevoerd.

Daarnaast stelden wij een ontwerp op voor de verduurzaming van het gebouw door het plaatsen van achterzetbeglazing achter de raampartijen. Bijzonder is dat daarvoor niet één ontwerp is uitgewerkt, maar dat meerdere scenario’s zijn ontworpen die al naar gelang het gebruik van het gebouw op die locatie toepasbaar zijn.

© 2022 Bureau Polderman.